Основні результати моніторингу за 2021 рік

 

 

Види моніторингу

Короткі результати моніторингу, проведеному у 2021 р.

Результати діяльності з відновлення (критерій 10.1)

Проведено лісовідновлення на площі 130,1 га, в т. ч. природним поновленням – 0 га, створенням лісових культур – 130,1 га.

Переведено у площу, вкриту лісовою рослинністю – 97,9 га.

Проведено доглядів за лісовими культурами на площі 941 га., зроблено доповнення лісових культур  на площі 160 га.

Заготовлено лісового насіння 6107 кг. В тому числі 6100 кг.- дуб звичайний.

Закладено плантацій новорічних ялинок на площі  1,8 га.

Вирощено стандартних сіянців 270,4 тис. шт.

Зроблено підготовку ґрунту під лісові культури – 103 га.

Середня приживлюваність культур – 86,1 %.

Використання для відновлення видів, які добре екологічно адаптовані до лісорослинних умов (критерій 10.2)

Посадка лісових культур проводиться власно вирощеним посадковим матеріалом аборигенних деревних порід.

Інвазивність або інші негативні впливи, пов’язані з будь-якими чужорідними видами в межах одиниці господарювання та поза нею (критерій 10.3)

Негативні впливи не спостерігаються.

Підтвердження відсутності використання генетично модифікованих організмів (критерій 10.4)

Підприємство не використовує генетично модифіковані організми.

Результати лісівничої діяльності (критерій 10.5)

Підприємство застосовує лісівничі практики, які є екологічно відповідними рослинності, видовому складу, типам лісу та цілям господарювання  

Негативні впливи добрив на цінності довкілля (критерій 10.6)

Добрива не використовуються на підприємстві

Негативні впливи від використання пестицидів (критерій 10.7)

Використано пестицид «Геліос» на площі 118,6 га. Даний пестицид не має грунтової активності тому може застосовуватися при виконанні будь-яких лісогосподарських заходах.

Негативні впливи від використання засобів біологічного контролю (критерій 10.8)

Засоби біологічної боротьби не використовуються .

Впливи небезпечних природних явищ (критерій 10.9)

В 2021р. пожеж виявлено не було.

Впливи розвитку інфраструктури, транспортної та лісівничої діяльності на рідкісні види та види, що перебувають під загрозою зникнення, на їхні оселища, екосистеми, ландшафтні цінності, воду та ґрунти (критерій 10.10)

Розвиток, підтримання та використання інфраструктури, а також транспортування здійснюються таким чином щоб не пошкоджувати цінності довкілля.

Впливи заготівлі та вилучення деревини на недеревинну лісопродукцію, цінності довкілля, ліквідні відходи деревини та інші види продукції та послуги (Критерій 10.11)

заготівля та вилучення деревини та не деревної лісової продукції виконується у спосіб, який спрямований дозволяє уникати пошкодження цінностей довкілля.

Екологічно прийнятна утилізація відходів (критерій 10.12)

збір всіх відходів, очистка від них, їх транспортування відбувається в  екологічно прийнятий спосіб, що зберігає цінності довкілля.   

Докази незаконних або недозволених видів діяльності (Критерій 1.4)

постійно проводиться охорона лісових масивів державною лісовою охороною проводиться рейдування в нічний час спільно з працівниками поліції.

Відповідність застосовним законам, місцевим законам, ратифікованим міжнародним конвенціям та обов’язковим нормам і правилам (Критерій 1.5)

Дотримується відповідність  застосованому законодавству України.

Дотримання вимог законодавства перевіряється уповноваженими державними органами.

Вирішення спорів і скарг (Критерії 1.6, 2.6 і 4.6)

Діє процес вирішення спорів, шляхом залучення працівників у культурно доречний спосіб зафіксований у колдоговорі. Діє доступний для громадськості процес вирішення спорів. 

Програми та види діяльності, що стосуються прав працівників (Критерій 2.1)

Права працівників визначені в Колективному договорі і дотримуються

Ґендерна рівність, сексуальні домагання та гендерна дискримінація (критерій 2.2)

На підприємстві працюють 22 жінок та 160 чоловіків. Випадки сексуальних домагань та гендерної дискримінації відсутні.

Програми та види діяльності, що стосуються охорони праці та техніки безпеки (критерій 2.3)

Затверджена Галузева програма поліпшення стану безпеки праці. Схвалені на конференції трудового колективу Комплексні заходи щодо досягнення встановлених нормативів безпеки та гігієни праці.

Виплата заробітної плати (критерій 2.4)

Заборгованості по виплаті немає. Заробітна плата виплачується два рази на місяць.

Навчання працівників (критерій 2.5)

Впродовж року в «Укрцентркадриліс» пройшли планове навчання 9 інженерно-технічні  працівники та 6 працівників пройшли навчання в Чорноліській лісній школі.

Здоров’я працівників, яке піддається дії пестицидів, за умови їх застосування (критерій 2.5 і критерій 10.7)

В гарному стані, побічної дії на організм та загальне здоров’я людини не спостерігалося.

Виявлення місцевих громад та їхніх законних прав (критерій 4.1)

На 01.01.2022р.сформовані 13 ОТГ на землях яких розташоване господарство.(Бабанська ОТГ, Баштечка ОТГ, Буцька ОТГ, Дмитрушківська ОТГ, Ладижинська ОТГ, Монастирищенська ОТГ, Маньківська ОТГ, Паланська ОТГ, Уманська ОТГ, Жашківська ОТГ, Христинівська ОТГ, Іваньківська ОТГ, Тальнівська ОТГ)

Повне виконання умов юридично обов’язкових угод (критерій 4.2)

Виконуються в повному обсязі.

Стосунки з громадами (критерій 4.2)

ОТГ інформуються про виробничу діяльність підприємства.

Охорона місць особливого культурного, екологічного, економічного, релігійного або духовного значення для місцевих громад (критерій 4.7)

Визначено 12 місць особливого культурного значення (важлива пам’ятка). Господарські заходи не проводяться.

Місцевий економічний і соціальний розвиток (Критерій 4.2, Критерій 4.3, Критерій 4.4, Критерій 4.5)

Місцеві деревообробні підприємства мають можливість закуповувати деревину в лісгоспі згідно чинного законодавства.

Отримання різноманітних вигід та/або продукції (критерій 5.1)

Лісгосп отримує вигоду від продажу заготовленого круглого лісу і дров паливних.

Фактичні у порівнянні із запланованими річні обсяги заготівлі деревинної та недеревинної лісопродукції (критерій 5.2)

При щорічних обсягах лісокористування 39970 м3 ліквідної деревини заготовлено 39194 м3

Використання місцевої переробки, надання послуг та виробництва доданої вартості (критерій 5.4)

Бригади місцевих підприємців надають послуги з розробки лісосік.

Довготермінова економічна життєздатність (критерій 5.5)

Економічна діяльність підприємства базується на основі Проекту організації та розвитку  лісового господарства ДП «Уманський лісгосп» розробленому в 2014 році  одним з основним принципом якого є довготривале та невиснажливе лісокористування.

Категорії 5 і 6 особливих цінностей для збереження, що визначені в Критерії 9.1.

Стан ОЦЗ категорії 6 характеризується в цілому як задовільний.

Рідкісні види та види, що перебувають під загрозою зникнення, та ефективність вжитих заходів з охорони таких видів та їх оселищ (Критерій 6.4)

На території господарства ідентифіковано з Червонокнижної фауни 11 види та 5 види судинних рослин .В місцях їх зростання і поселення господарська діяльність не проводиться.

Репрезентативні ділянки та ефективність вжитих заходів з їх збереження та/або відновлення (Критерій 6.5)

На виділених репрезентативних ділянках господарська  діяльність не проводиться.

Аборигенні видів, що трапляються природно та біологічне різноманіття, а також ефективність вжитих заходів з їх збереження та/або відновлення (Критерій 6.6)

Видовий склад лісових насаджень представлений аборигенними видами з структурою характерною для Лісостепу.

Природні водотоки, водойми, кількість та якість води, а також ефективність вжитих заходів з їх збереження та/або відновлення (Критерій 6.7)

Водойми займають площу 58,4 га. Господарські заходи в прибережних лісах обмежено.

Ландшафтні цінності та ефективність вжитих заходів з їх збереження та/або відновлення (Критерій 6.8)

Площа ПЗФ на території підприємства становить 808,2 га

Перетворення природних лісів на плантації або на землі, не пов’язані з веденням лісового господарства (Критерій 6.9)

Змін цільового призначення лісових земель в 2021 р. в господарстві не було.

Статус плантацій, створених після 1994 року (Критерій 6.10)

За останні 5 років підприємством створено 5,47 га. плантацій новорічних ялин, для задоволення потреб населення.

Категорії 1-4 особливих цінностей для збереження, визначені згідно з Критерієм 9.1 та ефективність вжитих заходів з їх збереження та/або відновлення.

Стан ОЦЗ категорій 1, 4 характеризується як задовільний.

Проведені заходи (рубки догляду, санітарні рубки) дозволили покращити санітарний стан насадження та його біологічну стійкість. Видалення з насадження частини дерев (відмерлих та із значними пошкодженнями стовбуровими шкідниками та фітопатогенами) не призвело до зниження показників біологічного різноманіття.

Рівень забруднення одиниці господарювання радіонуклідами.

На території лісового господарства радіаційне забруднення цезієм 137 кі/кв.км виявлено на площі 18,0 га Потаське лісництво.

Природній стан та структура популяцій НДЛП

Згідно розпорядження Черкаської ОДА №629 від 10.10.2019 р. щорічний обсяг заготівлі другорядних лісових матеріалів (новорічних ялин, сосен) 7000 шт.


1. Обсяги всіх видів заготовленої лісової продукції.

В 2021 році в ДП «Уманський лісгосп» було заготовлено:

І квартал – РФоЛ - 6025 куб.м деревини, в тому числі ліквідної деревини 5226 куб.м.

ІІ квартал – РФоЛ – 7292 куб.м деревини, в тому числі ліквідної деревини 5036 куб.м.

ІІІ квартал – РФоЛ - 18387 куб.м деревини, в тому числі ліквідної деревини 13918 куб.м.

ІV квартал – РФоЛ - 19834 куб.м деревини, в тому числі ліквідної деревини 17483 куб.м.

Всього по РФоЛ за 2021 рік становить 51538 куб.м деревини, в тому числі ліквідної деревини 41663 куб.м.

І квартал – Інші рубки - 467 куб.м деревини, в тому числі ліквідної деревини 426 куб.м.

ІІ квартал – Інші рубки – 854 куб.м деревини, в тому числі ліквідної деревини 782 куб.м.

ІІІ квартал – Інші рубки - 419 куб.м деревини, в тому числі ліквідної деревини 386 куб.м.

ІV квартал – Інші рубки - 45 куб.м деревини, в тому числі ліквідної деревини 35 куб.м.

Всього по Інших рубках за 2021 рік становить 1785 куб.м деревини, в тому числі ліквідної деревини 1629 куб.м.

І квартал – РГК -  12722 куб.м ліквідної деревини.

ІІ квартал – РГК -  10929 куб.м ліквідної деревини.

ІІІ квартал – РГК -  5743 куб.м ліквідної деревини.

ІV квартал – РГК -  5356 куб.м ліквідної деревини.

Всього по РГК за 2021 рік становить ліквідної деревини  34750  куб.м3.

2. Відсоток використання поточного приросту

Поточний приріст використано на  86,8 %.

3. Площі лісовідновлення і лісорозведення в 2021 році становить:

І квартал – 6,3 га;

ІІ квартал –  103,9 га;

ІІI квартал – 0 га;

ІV квартал –  24,2 га.

Всього за 2021 рік  134,4  га.

4. Дані про стан лісів

З ціллю покращення санітарного стану лісів  в 2021 році було проведено санітарні  рубки, а саме:

- вибіркові санітарні рубки на площі 1158 га:

І квартал – 208,4 га

ІІ квартал – 12,6 га

ІІІ квартал – 397,4 га

ІV квартал – 539,6 га

- суцільні санітарні рубки на площі 0 га.

5. Результати екологічних та соціальних наслідків лісозаготівель та інших лісогосподарських заходів

Лісозаготівельні робіти проводяться згідно вимог законодавчих актів та інструктивних матеріалів, що в обовязковому порядку  вимагається від найманих за договором.

6. Обсяги всіх заходів в ОЦЗ.

Для покращення екологічного та санітарного стану ОЦЗ було проведено прибирання на  території, що є визначальними для  традиційної культурної ідентичності місцевих громад. Було проведено обкошування та прибирання порослі навколо інформаційних щитів та аншлагів.

7. Витрати, продуктивність і ефективність ведення лісового господарства

За 2021 рік  прибуток до оподаткування підприємства становить 19712 тис.грн., чистий прибуток – 16151 тис.грн.;  чистий дохід від реалізації продукції становить  147258 тис.грн

Продуктивність праці  на одного працюючого в еквіваленті повної

зайнятості за 2021 рік склала  755,2  тис. грн.

 

Основні результати моніторингу за 9 місяців 2022 року

1. Обсяги всіх видів заготовленої лісової продукції.

За 9 місяців 2022 року в ДП «Уманський лісгосп» було заготовлено:

І квартал – РФоЛ - 10001 куб.м деревини, в тому числі ліквідної деревини 9083 куб.м.

ІІ квартал – РФоЛ – 15449 куб.м деревини, в тому числі ліквідної деревини 11402 куб.м.

ІІІ квартал – РФоЛ - 22113 куб.м деревини, в тому числі ліквідної деревини 16832 куб.м.

Всього по РФоЛ за 9 місяців 2022 року становить 47563 куб.м деревини, в тому числі ліквідної деревини 37317 куб.м.

І квартал – Інші рубки - 27 куб.м деревини, в тому числі ліквідної деревини 25 куб.м.

ІІ квартал – Інші рубки – 37 куб.м деревини, в тому числі ліквідної деревини 35 куб.м.

ІІІ квартал – Інші рубки - 15 куб.м деревини, в тому числі ліквідної деревини 14 куб.м.

Всього по Інших рубках 9 місяців 2022 року становить 79 куб.м деревини, в тому числі ліквідної деревини 74 куб.м.

І квартал – РГК -  8261 куб.м ліквідної деревини.

ІІ квартал – РГК -  8025 куб.м ліквідної деревини.

ІІІ квартал – РГК -  9920 куб.м ліквідної деревини.

Всього по РГК за 9 місяців 2022 року становить ліквідної деревини  26206  куб.м3.

2. Відсоток використання поточного приросту

Поточний приріст використано на  72,7 %.

 

3. Площі лісовідновлення і лісорозведення за 9 місяців 2022 року становлять:

І квартал – 33,2 га;

ІІ квартал –  32,1 га;

ІІI квартал – 0 га;

Всього за 9 місяців 2022 року 65,3  га.

4. Дані про стан лісів

З ціллю покращення санітарного стану лісів  за 9 місяців 2022 року проведено санітарні  рубки, а саме:

- вибіркові санітарні рубки на площі 1142,7 га:

І квартал – 264,7 га

ІІ квартал – 256,1 га

ІІІ квартал – 621,9 га

- суцільні санітарні рубки на площі 0 га:

5. Результати екологічних та соціальних наслідків лісозаготівель та інших лісогосподарських заходів

Лісозаготівельні робіти проводяться згідно вимог законодавчих актів та інструктивних матеріалів, що в обов’язковому порядку  вимагається від найманих за договором.

6. Обсяги всіх заходів в ОЦЗ

Для покращення екологічного та санітарного стану ОЦЗ було проведено прибирання на  території, що є визначальними для  традиційної культурної ідентичності місцевих громад. Було проведено обкошування та прибирання порослі навколо інформаційних щитів та аншлагів.

7. Витрати, продуктивність і ефективність ведення лісового господарства

За 9 місяців 2022 року прибуток до оподаткування підприємства становить 29398 тис.грн., чистий прибуток – 24101 тис.грн.;  чистий дохід від реалізації продукції становить  139501 тис.грн

Продуктивність праці  на одного працюючого в еквіваленті повної

зайнятості за 9 місяців 2022 року склала  801,7  тис. грн.