Короткий план ведення лісового господарства

Основні положення плану ведення господарства

в ДП «Уманський лісгосп»

Цілі ведення господарства.

Ведення лісового господарства ,охорона,захист,раціонального використання та відтворення лісів Господарська діяльність лісгоспу спрямована на раціональне та ефективне використання лісових ресурсів,підвищення ґрунтозахисних, санітарно-гігієнічних,оздоровчих ,естетичних та інших корисних властивостей лісу.

Соціально-економічні умови діяльності підприємства та характер використання прилеглих територій Основні напрямки розвитку – підвищення продуктивності лісових земель посилення санітарно-гігієнічних та оздоровчих функцій лісу,задоволення місцевих потреб в деревні і інших лісових ресурсів. Основним плановим документом підприємства є фінансовий план, відповідно до якого підприємство отримує доходи і здійснює видатки,визначає обсяг та спрямування коштів для виконання своїх функцій протягом року відповідно до установчих документів.

Організаційна структура підприємства (кількість працюючих, кількість і назва підрозділів, тощо) кількість працюючих-182 чоловіка, Маньківське л-во (8 осіб), Монастирищанське л-во (16 осіб), Синицьке л-во (19 осіб), Собківське л-во (19 осіб), Потаське л-во (20 осіб), Юрківське л-во (13 осіб), Жашківське л-во (8 осіб), Лісопромисловий комплекс (41 особа), апарат управління (31 особа).

Опис лісів підприємства:

  • Площа 30340 га
  • запас загальний 7411,47 тис.куб.м
  • запас на 1 га 261,47 куб.м
  • вікова структура насаджень:молодняки-13,9%, середньовікові-46,8%, пристигаючі-20,8%, стиглі перестійні-18,5%.
  • породний склад: дуб-67,5%, ясен-14,6%, акація-5,6%, граб-2,3%, клен-2,2%, липа-1,7%, інші-6,1%.
  • річний приріст 3,7 м3 на 1 га.

   

 • Площа лісів різних категорій захисності та обмеження у лісокористуванні  838,3 га

  1категорія-2,8%

  2категорія-28,6%

  3категорія-33,7%

  4категорія-34,9%

  Запланована на 2022 рік до заготівлі кількість лісової продукції: загальна - 72224м3 (ліквідна 56557 м3) в т.ч.:

  • РГК-39048м3 (ліквідна 36251 м3);
  • РФОЛ-35540м3 (ліквідна 31986 м3).

   

 • Відсоток використання річного приросту за 2021 рік  86,8 %

   

 • Середня заробітна плата по підприємству за 2021 рік – 25178,10 грн. і запланована на 2022 рік - 28333,00 грн.

   

 • Заплановані відрахування підприємства до місцевого бюджету в 2022 році складають -12473 тис.грн.

  Технічна забезпеченість підприємства, зокрема заготівельна техніка - 26 одиниць, сортиментовози - 12 одиниць бензомоторний інструмент-37 одиниц.

  Площа лісових культур які планується створити в 2022 році – 41,2га в т.ч. на землях лісового фонду; 41,2 га

  Кількість ПЗФ 17 - об’єктів загальною площею – 808,2 га

   Охороняються на території підприємства рідкісні види флори і фауни які занесені до Червоної Книги України в кількості - 11 твариного світу, 5 - рослиного світу.

  Заплановані заходи із підтримки й збереження ОЦЗ.